Moheda - kvalitet, driftsäkerhet och flexibilitet i skogen

Moheda  grundades redan 1835 av hammarsmed Anders Jonasson och smedjan där allting började finns fortfarande kvar! Serietillverkning av skogsvagnar har pågått sedan 50-talet och  Mohedavagnen är ett begrepp sedan 60-talet då Allan Bergström drev företaget i femte generation med MOHEDAVAGNEN som företagsnamn. Idag heter det företaget FTG Cranes men hemligheten hur man bygger Sveriges bästa skogsvagn har inte gått förlorad.

Under lång tid har ett gediget kunnande byggts upp för hur man bygger en säker och hållbar kvalitetsvagn anpassad till tuffa nordiska förhållanden. Mohedas drivna vagnar har högsta renommé på marknaden och tillverkas ända upp till 15 ton.

Vi är stolta partners till Lantmännen som sedan 1963 är vår återförsäljare  på den svenska marknaden. Ett framgångsrikt samarbete som ger dig som kund god tillgänglighet till våra produkter. Mohedavagnen säljs även på export till ett stort antal länder.
Inom FTG Cranes finns ett genuint skogskunnande som återspeglas i våra produkter. Vi vet inte bara hur man tillverkar en skogsvagn -vi vet också hur man använder den. Det ger en unik kunskap som kommer våra kunder tillgodo.

FTG och vårt varumärke Moheda  står för:

  • genomtänkt teknik
  • ledande produktutveckling
  • långsiktigt klokt ekonomiskt val för kunden
  • trygghet och ansvar
  • klok och ärlig partner att diskutera lösningar med

FTG är marknadsledande för skogsvagnar i Skandinavien.  Vi har vår produktion i Bäckefors i Dalsland. Där finns även utveckling, marknad, inköp och administration. 

FTG bildades 2005 och står för Forest Technology Group och består av två bolag med  produkter inom skörd och transport av skogsråvara ; FTG Cranes AB och FTG Baltic UAB. FTG är dotterbolag till BRUKS Group.


FTG Cranes är sedan 2008-06-01 medlem i Maskinleverantörerna.